11 клас


Classes: 
11
Only pupils of the school and these classes have access to the course.рівень стандарту

Lection Lections of (338)
Task Tasks of (21)Course structure

Part 1. Урок 01. Поняття моделі. Моделювання.


Поняття моделі. Моделювання.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 2. Урок 02. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму


Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 3. Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.


Урок 03. Базові структури алгоритмів. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 4. Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.


Урок 04. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 5. Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"


Урок 05. Кортрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)Part 6. Урок 06. Поняття електронної таблиці.


Поняття електронної таблиці.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 7. Урок 07. Редагування та форматування даних.


Редагування та форматування даних.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 8. Урок 08. Практична робота №2: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"


"Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (2)Part 9. Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3


Урок 09. Використання найпростіших формул. Практична робота №3: "Використання формул в електронних таблицях".

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 10. Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.


Урок 10. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 11. Урок 11. Практична робота №4


Урок 11. Практична робота №4 "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 12. Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.


Урок 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (3)Part 13. Урок 13. Практична робота №5


Урок 13. Практична робота №5: "Побудова діаграм".

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 14. Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6


Урок 14. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6: "Сортування та фільтрація даних".

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 15. Урок 16. Контрольна робота №2


Урок 16. Контрольна робота №2: "Системи опрацювання табличних даних"

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 16. Урок 17. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)


Поняття моделі даних, бази даних. Поняття та призначення СУБД (систем управління базами даних)

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 17. Урок 18. Огляд реляційної моделі даних. Модель "сутність-зв?язок". Поняття відношення, атрибута, ключа, зв?язку.


Класифікація зв?язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 18. Урок 19, 20 Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.


Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. Практична робота №7: “Робота з об’єктами БД у середовищі СКБД”.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 19. Урок 20. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.


Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 20. Урок 21. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8.


Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних. Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 21. Урок 22-23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів. Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.


Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 22. Урок 24. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.


Редагування запитів і форм за допомогою конструктора. Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 23. Урок 25. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.


ПІДСУМКОВИИ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 24. Урок 26-27. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів


Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.

Lection Lections of (326)
Task Tasks of (0)Part 25. Урок 28-29. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.


Основи веб-дизайну. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів. Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 26. Урок 30-31. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів


Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів. Практична робота МІ2. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 27. Урок 32-33. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.


Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту.Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 28. Урок 34-35. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту.


Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. Практична робота №13. Розробка колективного проекту. ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)