Каталог курсов

Miscellaneous
Українська мова
Хайбулова Наталья Анатольевна
Бесплатный
Частей: 1

для студентов первого и второго курса

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (0)

 

Miscellaneous
Бесплатный

Изучение автоматизированной обработки экономической информации на базе программы 1С Предприятие конфигурации "Торговля и склад" версии 7.7. Курс включает изучение объектов программы, работа с ними (создание, редактирование удаление), создание электронных документов на основании первичной документации предприятия, создание отчетов и анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Lection number Лекций (2)

 

Miscellaneous
Архитектура компьютера
Матвейчук Виталий Викторович
Бесплатный

Архитектура компьютера, архитектура ЭВМ (англ. Computer architecture) — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения.

Lection number Лекций (1)

 

Miscellaneous
Проектный практикум
Марковська Виктория Викторовна
Бесплатный

Данная дисциплина изучает:- методы анализа предметной области; - технологию формирования требований к ИС; - методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; - методы и средства организации управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; - основы менеджмента качества ИС; - методы управления портфолио IT – проектов.

Lection number Лекций (4)

 

InformationTechnology
Профессиональная практика программной инженерии
Марковська Виктория Викторовна
Бесплатный

розглянути питання історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування, кодекс етики і професійної поведінки, соціальні, юридичні і історичні питання, природа і значущість професійних союзів і стандартів програмної інженерії; економічний вплив програмного забезпечення; захист інтелектуальної власності та інше законодавство у галузі програмної інженерії.

Lection number Лекций (2)

 

Miscellaneous
Основы патентоведения
Марковська Виктория Викторовна
Бесплатный

надання студентам теоретичних знань у галузі винахідницького права, охорони відкриттів, винаходів, промислових зразків, питань економіки винахідництва, патентної інформації, прав авторів винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових зразків, а також експертизи винаходів.

Lection number Лекций (2)

 

Miscellaneous
Українська мова
Кузьмина Дарья Владиславовна
Бесплатный

Для студентів 2 курсу, груп ОРА-22, ОВ-21, БО-21

Lection number Лекций (7)

 

Miscellaneous
Українська мова за професійним спрямуванням
Кузьмина Дарья Владиславовна
Бесплатный

Для студентів 3 курсу, групи ОВ-31

Lection number Лекций (5)

 

Miscellaneous
Дискретные структуры 3 курс
Марковська Виктория Викторовна
Бесплатный

Мета дисципліни: познайомити студентів з фундаментальними поняттями, методами та алгоритмами дискретної математики, які являються теоретичним та методичним базисом інформаційних технологій.

Lection number Лекций (3)

 

Miscellaneous
Экология, Основы экологии.
Иванникова Людмила Александровна
Школьный курс

Основные понятия и законы экологии

Lection number Лекций (8)
Tasks number Заданий (0)