Catalog of courses

Miscellaneous
Українська мова
Хайбулова Наталья Анатольевна
Free
Parts number: 1

для студентов первого и второго курса

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Free

Изучение автоматизированной обработки экономической информации на базе программы 1С Предприятие конфигурации "Торговля и склад" версии 7.7. Курс включает изучение объектов программы, работа с ними (создание, редактирование удаление), создание электронных документов на основании первичной документации предприятия, создание отчетов и анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Lection number Lections of (2)

 

Miscellaneous
Архитектура компьютера
Матвейчук Виталий Викторович
Free

Архитектура компьютера, архитектура ЭВМ (англ. Computer architecture) — концептуальная структура вычислительной машины, определяющая проведение обработки информации и включающая методы информации в данные и принципы взаимодействия технических средств и программного обеспечения.

Lection number Lections of (1)

 

Miscellaneous
Проектный практикум
Марковська Виктория Викторовна
Free

Данная дисциплина изучает:- методы анализа предметной области; - технологию формирования требований к ИС; - методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС; - методы и средства организации управления проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; - основы менеджмента качества ИС; - методы управления портфолио IT – проектов.

Lection number Lections of (4)

 

InformationTechnology
Профессиональная практика программной инженерии
Марковська Виктория Викторовна
Free

розглянути питання історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування, кодекс етики і професійної поведінки, соціальні, юридичні і історичні питання, природа і значущість професійних союзів і стандартів програмної інженерії; економічний вплив програмного забезпечення; захист інтелектуальної власності та інше законодавство у галузі програмної інженерії.

Lection number Lections of (2)

 

Miscellaneous
Основы патентоведения
Марковська Виктория Викторовна
Free

надання студентам теоретичних знань у галузі винахідницького права, охорони відкриттів, винаходів, промислових зразків, питань економіки винахідництва, патентної інформації, прав авторів винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових зразків, а також експертизи винаходів.

Lection number Lections of (2)

 

Miscellaneous
Українська мова
Кузьмина Дарья Владиславовна
Free

Для студентів 2 курсу, груп ОРА-22, ОВ-21, БО-21

Lection number Lections of (7)

 

Miscellaneous
Українська мова за професійним спрямуванням
Кузьмина Дарья Владиславовна
Free

Для студентів 3 курсу, групи ОВ-31

Lection number Lections of (5)

 

Miscellaneous
Дискретные структуры 3 курс
Марковська Виктория Викторовна
Free

Мета дисципліни: познайомити студентів з фундаментальними поняттями, методами та алгоритмами дискретної математики, які являються теоретичним та методичним базисом інформаційних технологій.

Lection number Lections of (3)

 

Miscellaneous
Экология, Основы экологии.
Иванникова Людмила Александровна
School Course

Основные понятия и законы экологии

Lection number Lections of (8)
Tasks number Tasks of (0)