Профессиональная практика программной инженерии


Only users in the organization have access to the course.

розглянути питання історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування, кодекс етики і професійної поведінки, соціальні, юридичні і історичні питання, природа і значущість професійних союзів і стандартів програмної інженерії; економічний вплив програмного забезпечення; захист інтелектуальної власності та інше законодавство у галузі програмної інженерії.

Lection Lections of (2)