Основы патентоведения


Только пользователи организации имеют доступ к курсу.

надання студентам теоретичних знань у галузі винахідницького права, охорони відкриттів, винаходів, промислових зразків, питань економіки винахідництва, патентної інформації, прав авторів винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових зразків, а також експертизи винаходів.

Лекция Лекций (2)