Каталог курсов

Miscellaneous
Школьный курс

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS".Тест №5 виконують, тільки ті студенти, з непарним номером, за списком групи.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Пропонуємо вам, відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам № 1-3 та лекції на тему "MS ACCESS". Тест №6 виконують, тільки ті студенти, з парним номером, за списком групи.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Тест складається з 24 запитань, що мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Тематичний контроль

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Банківські операції
Пархоменко Світлана Григорівна
Школьный курс

Предметом вивчення курсу “Банківські операції” є діяльність комерційних банків, пов’язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам. Основною метою викладання курсу “Банківські операції” є формування у студентів теоретичних і практичних знань щодо специфіки функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.При вивченні зазначеної дисципліни студенти повинні отримати чітке уявлення про структуру банківської системи, роль, функції та основи операцій комерційних банків.Курс “Банківські операції” має важливе значення у навчальному процесі, так як забезпечує отримання базових теоретичних та методичних знань і практичних вмінь у сфері банківської діяльності, а також має зв’язок з такими курсами, як “Банківська система”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Облік у банках”, “Фінанси підприємств” та ін.Вивчивши цей курс, майбутні фахівці знатимуть як і зможуть безпосередньо виконувати основні банківські операції, працюючи у відповідних структурних підрозділах банків.

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (6)

 

Miscellaneous
«Робота із запитами в MS Access»
Данько Тамара Олексіївна
Школьный курс

Пропонуємо відповісти на тестові питання, по пройденим практичним роботам №7-9 та лекції на тему "Запити в MS ACCESS"

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (3)

 

Miscellaneous
Мікроекономіка
Гура Ольга Леонідівна
Школьный курс

Мікроекономіка

Lection number Лекций (1)
Tasks number Заданий (3)

 

Miscellaneous
Українська література
Леженко Ірина Василівна
Школьный курс

Лекції, тестові та семінарські питання з української літератури

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (1)

 

Miscellaneous
Школьный курс

Завдання та тести для ІІІ курсу для двох підгруп

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (2)

 

Miscellaneous
Страхові послуги
Ротарь Олена Миколаївна
Школьный курс
Частей: 1

технічне, фінансово-кредитне та автотранспортне страхування

Lection number Лекций (0)
Tasks number Заданий (2)