Catalog of courses

Miscellaneous
Строение насекомых
Устименко Валерія Володимирівна
School Course

Загальна характеристика

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 4

Знаннєва складова:учень/учениця знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; учень/учениця розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис дієприкметників відповідними правилами;знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.Діяльнісна складовавідрізняє дієприкметник від прикметника;знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то; правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті; правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами; складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями; визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу. редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;виявляє здатність розуміти твори мистецтва; інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі. Ціннісна складова:учень/учениця критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів; робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень;одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису; висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва.

Lection number Lections of (4)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Всемирная история. История Украины
Кочанова Наталія Володимирівна
School Course
Parts number: 3

Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал, комп’ютерних презентацій та відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До занять підготовлено інтерактивні вправи. Розроблено практичні роботи.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Панно
Губська Людмила Іванівна
School Course

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів)

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Русский язык 6 класс
Стрельникова Ольга Анатоліївна
School Course
Parts number: 1

Данный курс предназначен для учащихся 6-А и 6-В классов. Он содержит теоретический материал и практические задания по теме "Морфология".

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course
Parts number: 3

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)«Мартин Боруля»Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого.ТЛ: комедія.МЗ: розвиток театрального мистецтва в Україні наприкінці ХІХ ст. (історія). МК: хорова композиція «Вечорниці» П.Ніщинського, опери «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського, «Тарас Бульба» М.Лисенка. «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. Фільм-вистава «Мартин Боруля» (1953; реж. Г.Юра). «Сто тисяч» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Підставка під горнятко
Губська Людмила Іванівна
School Course

Технологія виготовлення вязаних (гачком) виробів

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Ich interessiere mіch für Kunst
Бояринова Наталія Сергіївна
School Course

Учні 6-А та 6-В класів познайомляться з новими словами, навчаться відмінювати зворотні дієслова.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Технологии
Сухоруков Олег Борисович
School Course
Parts number: 1

Курс для 7 классов

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
географія
Усова Олена Вікторівна
School Course
Parts number: 1

Курс для учнів 9-Б,В,Г.В курсі надаються лекція,пояснювання,головні визначення,практичні роботи,домашне завдання.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)