Catalog of courses

Miscellaneous
Історія України
Кочанова Наталія Володимирівна
School Course
Parts number: 2

Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал, комп’ютерних презентацій та відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До заняття підготовлено інтерактивні вправи.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (2)

 

Miscellaneous
Всесвітня історія
Кочанова Наталія Володимирівна
School Course
Parts number: 1

Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До занять підготовлено інтерактивні вправи.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Синтаксис. Пунктуація.
Бендега Світлана Петрівна
School Course
Parts number: 1

Після вивчення цього розділу учні зможуть розрізняти словосполучення й речення; правильно будувати словосполучення; розрізняти речення вивчених видів; обґрунтовувати вживання розділових знаків, ставити розділові знаки; знаходити й виправляти помилки на вивчені пунктуаційні правила.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Всемирная история
Кочанова Наталія Володимирівна
School Course
Parts number: 1

Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, хронологічну таблицю, глосарій історичних термінів і понять. До занять підготовлено інтерактивні вправи.

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
School Course

1. Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та і нформації. Класифікація офісної техніки.2. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.3. Програмні засоби обробки документів та інформації. Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.4. Практична робота № 3. Створення та пересилання документів.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Украина на политической карте мира
Усова Олена Вікторівна
School Course
Parts number: 1

Политическая карта мира процесс формирование, государственное устройство

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
німецька мова 7-А клас
Бояринова Наталія Сергіївна
School Course

Пояснення, завдання до уроків

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (1)

 

Miscellaneous
Практичні роботи для 9 класів
Косенко Олена Єгорівна
School Course

Практичні роботи за темою "Реакції йонного обміну між розчинами електролітів. Якісні реакції"

Lection number Lections of (1)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Історія України
Кочанова Наталія Володимирівна
School Course
Parts number: 1

Курс включає в себе теоретичний і фактичний матеріал відеоматеріалів. Додаткову інформацію можна отримати, використовуючи подані в курсі мапи, ілюстрації, відеоматеріали.

Lection number Lections of (3)
Tasks number Tasks of (0)

 

Miscellaneous
Літературні казки.
Вірик Оксана Іванівна
School Course
Parts number: 2

Учень/учениця розповідає про дитинство письменника, про Івана Франкаказкаря; пояснює особливість літературної казки; знає зміст казки, переказує її фрагменти; виразно і вдумливо читає казку в дійових особах; аналізує поведінку Лиса; розрізняє головних персонажів і другорядних.Учень/учениця дає власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів; прогнозує можливінаслідки діяльності; толерантно відстоює власну позицію в дискусії.Школяр/школярка вдумливо й виразно читає казку В. Короліва-Старого "Хуха-моховинка";переказує її зміст; знаходить описи зовнішності персонажів, аналізує їх. оцінює вчинки персонажів та життєві ситуації, в які потрапляють герої твору; усвідомлює важливістьтолерантного ставлення до людей у сучасному світі. Дитина виявляє готовність робити добро як спонука до позитивної життєдіяльності.Учень / учениця: виразно й осмислено читає казку В.Симоненка "Цар-плаксій та Лоскотон";розуміє особливості віршованої казки (ритм, риму, поділ на строфи); визначає основні риси характеру дійових осіб твору; простежує різні способи життя та поведінки дійових осіб; пояснює значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки; виокремлює основні епізоди; пояснює відмінність прозової і віршованої мови казок.

Lection number Lections of (2)
Tasks number Tasks of (1)