Дієприкметник як особлива форма дієслова, 7 клас


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Знаннєва складова:учень/учениця знає значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; учень/учениця розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис дієприкметників відповідними правилами;знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами.Діяльнісна складовавідрізняє дієприкметник від прикметника;знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то; правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті; правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами; складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями; визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу. редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів;виявляє здатність розуміти твори мистецтва; інтерпретує ідеї, досвід та почуття, виражені митцями у творах різних жанрів, зокрема в портретному живописі. Ціннісна складова:учень/учениця критично ставиться до надмірного вживання в текстах дієприкметникових зворотів; робить висновки щодо синоніміки простих речень з дієприкметниковими зворотами та складних речень;одержує естетичну насолоду від пізнання культури, зокрема творів портретного живопису; висловлює власні думки й оцінки, спричинені творами мистецтва.

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (2)Course structure

Part 1. Дієприкметниковий зворот.


Що таке дієприкметниковий зворот?Що таке означуване слово?Умови відокремлення дієприкметникового зворота комою/комами.Коли дієприкметниковий зворот не відокремлюється комою/комами?

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 2. Написання частки "НЕ" з дієприкметниками.


Про те, коли частка "НЕ" з дієприкметниками пишеться разом, а коли - окремо.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:1) для 7-А класу - повторити урок 4, скласти есе (твір) "Незавершені справи" до 15 речень, використовуючи дієприкметники з часткою "НЕ";2)для 7-Б, 7-В класів - опрацювати /повторити параграф 9; виконати вправу 105 (І та ІІ завдання письмово).

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 3. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Розрізнення дієприкметників та іменників.


Школяр/школярка опрацює матеріал щодо переходу дієприкметників у прикметники та іменники, дізнається про способи розрізнення дієприкметників та прикметників; засвоїть написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:для 7-А класу - опрацювати відеоматеріали в "Лекціях" , урок 6, стор. 26-30;для 7-Б, 7-В класів - опрацювати відеоматеріали в "Лекціях", параграф 10, вправи 108, 111 (письмово).

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 4. Безособові дієслівні форми на -но, -то, 7 класи


Мета: ознайомити учнів із особливостями творення та вживання безособових дієслівних форм на -но, -то; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити ці дієслівні форми в текстах, визначати їхні морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання дієслівних форм на -но, -то у висловлюваннях; виховувати ціннісне ставлення до народних символів України, сімейних традицій, прищеплювати любов до рідної землі, родини. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:ДЛЯ ВСІХ 7-х КЛАСІВ: опрацювати матеріал, представлений у презентації.7-А клас - урок 9, стор. 37, заповнити таблицю, стор. 41-42, тести;7-Б, 7-В класи - опрацювати параграф 11, вправа 127 (письмово).

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)