7 клас. ФІЗИКА. Розділ 1. «Починаємо вивчати фізику»


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Вимірювання та вимірювальні прилади. Одиниці вимірювання фізичних величин. Світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)