7 клас. ФІЗИКА. Розділ 1. «Починаємо вивчати фізику»


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Вимірювання та вимірювальні прилади. Одиниці вимірювання фізичних величин. Світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)