АСТРОНОМІЯ. Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.У курсі розповідається про астрономію як фундаментальну наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому, історію розвитку астрономії, галузі астрономії, зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії для формування світогляду людини

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)