АСТРОНОМІЯ. Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ.


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.У курсі розповідається про астрономію як фундаментальну наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому, історію розвитку астрономії, галузі астрономії, зв’язок астрономії з іншими науками, значення астрономії для формування світогляду людини

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)