THE PAST INDEFINITE TENSE


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Цей курс містить граматичний метеріал щодо правил використання минулого неозначеного часу та форм правильних дієслів (Regular Verbs)(стверджувальних,питальних та заперечних форм),практичні та перевірочні завдання.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)