THE PAST INDEFINITE TENSE


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Цей курс містить граматичний метеріал щодо правил використання минулого неозначеного часу та форм правильних дієслів (Regular Verbs)(стверджувальних,питальних та заперечних форм),практичні та перевірочні завдання.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)