Хімія 7 клас Тема 1. Початкові хімічні поняття


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 3

Речовини. Структурні частинки. Хімічні формули. Закон. Хімічні рівняння.

Лекція Лекцій (24)
Завдання Завдань (20)Склад курсу

Частина 1. Урок 4. Речовини. Чисті речовини і суміші.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: навчити учнів розрізняти речовини, фізичні тіла, матеріали; розглянути основні способи розділення сумішей; повторити відомості про речовини та суміші з курсу природознавства 5 класу; продовжити знайомство з лабораторним обладнанням.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Урок 5. Атоми, молекули, йони.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складні структурні частинки речовини; дати поняття про йони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною номенклатурою

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)Частина 3. Урок 6. Поняття про періодичну систему хімічних елементів.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета:Ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами і назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Урок 7. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Давиденко Л.В. вчитель хімії Магдалинівської ЗОШ

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 5. Урок 8. Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: ввести поняття про різноманітність речовин ; дати початкову класифікацію елементів на метали і неметали, їх поширення в природі; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва; показати істотну відмінність фізичних і хімічних властивостей металів і неметалів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 6. Урок 9. Хімічні формули речовин.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: закріпити знання учнів про прості і складні речовини; навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні символи й індекси; навчити читати хімічні формули речовин, визначати їх якісний і кількісний склад; навчити використовувати поняття «хімічна формула», «індекс», коефіцієнт».

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Урок 10. Валентність хімічних елементів. Хімічні формули речовин.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: визначити поняття «валентність» як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів із значеннями валентностей окремих атомів; навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 8. Урок 11. Складання формул бінарних сполук за валентністю хімічних елементів.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 9. Урок 12. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 10. Урок 13. Контрольна робота

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; виховувати уважність, вміння самостійно працювати; навчити учнів вірно планувати час

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 11. Урок 14. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язування розрахункових задач.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: поглибити знання про хімічну формулу, її використання для розрахунків; дати поняття про відносну молекулярну масу; формувати вміння й навички обчислення за хімічними формулами; навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх формулами.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 12. Урок 15. Масова частка елемента в речовині. Розв’язування розрахункових задач.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: закріпити знання про хімічну формулу й уміння обчислювати відносну молекулярну масу; розширити знання про частки з математики для обчислення масової частки елемента в складі речовини; навчити обчислювати масову частку елемента в складі складних речовин.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 13. Урок 16. Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції. Фізичні і хімічні властивості речовин.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з’ясувати ознаки хімічних реакцій й умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 14. Урок 17. Як вивчають хімічні сполуки і явища? Спостереження і експеримент у хімії.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: узагальнити і поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах « Природознавство» і « Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії; розвивати навички й уміння проводити спостереження; виховувати дисциплінованість, уважність.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 15. Урок 18. Практична робота № 2.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Тема. Дослідження фізичних і хімічних явищ.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 16. Урок 19. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: пояснити закон збереження маси речовин як один з основних законів; показати роль учених-хіміків А. Лавуазьє, М. В. Ломоносова у відкритті цього закону; пояснити значення закону збереження маси речовин в хімії як однієї з форм наукових знань про природу; дати поняття про хімічні рівняння як підтвердження закону збереження маси речовин; почати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 17. Урок 20. .Хімічні рівняння.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: поглибити і розширити знання учнів про хімічні реакції; продовжити формування поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції; формувати вміння і навичка складання рвнянь хімічної реакції, розставлення коефіцієнтів на основі закону збереження мас речовин.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 18. Урок 21. Хімічні рівняння.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: дати уявлення про класифікацію рівнянь реакцій за кількістю вихідних речовин і продуктів реакції; продовжити формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій; удосконалювати навички роботи з хімічним обладнанням і реактивами; відпрацьовувати вміння спостерігати.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 19. Урок 22. Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття».

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: узагальнити і систематизувати знання про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції, хімічні рівняння; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття».

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 20. Урок 23. Контрольна робота.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета: визначити рівень засвоєння основних понять і законів; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 21. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Найважливіші поняття хімії

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)