Хімія 7 клас Тема 1. Початкові хімічні поняття


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 3

Речовини. Структурні частинки. Хімічні формули. Закон. Хімічні рівняння.

Lection Lections of (24)
Task Tasks of (20)Course structure

Part 1. Урок 4. Речовини. Чисті речовини і суміші.

Price  Free

Мета: навчити учнів розрізняти речовини, фізичні тіла, матеріали; розглянути основні способи розділення сумішей; повторити відомості про речовини та суміші з курсу природознавства 5 класу; продовжити знайомство з лабораторним обладнанням.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 2. Урок 5. Атоми, молекули, йони.

Price  Free

Мета: поглибити знання учнів про атоми й молекули, як складні структурні частинки речовини; дати поняття про йони як заряджені частинки; на підставі будови атома дати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із сучасною номенклатурою

Lection Lections of (3)
Task Tasks of (3)Part 3. Урок 6. Поняття про періодичну систему хімічних елементів.

Price  Free

Мета:Ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва; сформувати початкові навички визначення положення хімічного елемента в періодичній системі; продовжити знайомство із символами і назвами елементів за сучасною українською номенклатурою.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 4. Урок 7. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса.

Price  Free

Давиденко Л.В. вчитель хімії Магдалинівської ЗОШ

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 5. Урок 8. Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали і неметали

Price  Free

Мета: ввести поняття про різноманітність речовин ; дати початкову класифікацію елементів на метали і неметали, їх поширення в природі; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва; показати істотну відмінність фізичних і хімічних властивостей металів і неметалів.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 6. Урок 9. Хімічні формули речовин.

Price  Free

Мета: закріпити знання учнів про прості і складні речовини; навчити записувати хімічні формули простих і складних речовин, використовуючи хімічні символи й індекси; навчити читати хімічні формули речовин, визначати їх якісний і кількісний склад; навчити використовувати поняття «хімічна формула», «індекс», коефіцієнт».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 7. Урок 10. Валентність хімічних елементів. Хімічні формули речовин.

Price  Free

Мета: визначити поняття «валентність» як здатність атомів утворювати хімічні сполуки; ознайомити учнів із значеннями валентностей окремих атомів; навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 8. Урок 11. Складання формул бінарних сполук за валентністю хімічних елементів.

Price  Free

Мета: формування вмінь на підставі знань валентності складати хімічні формули бінарних сполук; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (2)Part 9. Урок 12. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Price  Free

Мета: навчити учнів визначати валентність атомів одного елемента за валентністю іншого в бінарних сполуках; поглибити знання про зміст хімічної формули.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 10. Урок 13. Контрольна робота

Price  Free

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»; виховувати уважність, вміння самостійно працювати; навчити учнів вірно планувати час

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 11. Урок 14. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язування розрахункових задач.

Price  Free

Мета: поглибити знання про хімічну формулу, її використання для розрахунків; дати поняття про відносну молекулярну масу; формувати вміння й навички обчислення за хімічними формулами; навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх формулами.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 12. Урок 15. Масова частка елемента в речовині. Розв’язування розрахункових задач.

Price  Free

Мета: закріпити знання про хімічну формулу й уміння обчислювати відносну молекулярну масу; розширити знання про частки з математики для обчислення масової частки елемента в складі речовини; навчити обчислювати масову частку елемента в складі складних речовин.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Part 13. Урок 16. Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції. Фізичні і хімічні властивості речовин.

Price  Free

Мета: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з’ясувати ознаки хімічних реакцій й умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (2)Part 14. Урок 17. Як вивчають хімічні сполуки і явища? Спостереження і експеримент у хімії.

Price  Free

Мета: узагальнити і поглибити знання учнів про властивості речовин, набуті в курсах « Природознавство» і « Фізика»; ознайомити учнів з методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії; розвивати навички й уміння проводити спостереження; виховувати дисциплінованість, уважність.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 15. Урок 18. Практична робота № 2.

Price  Free

Тема. Дослідження фізичних і хімічних явищ.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 16. Урок 19. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Price  Free

Мета: пояснити закон збереження маси речовин як один з основних законів; показати роль учених-хіміків А. Лавуазьє, М. В. Ломоносова у відкритті цього закону; пояснити значення закону збереження маси речовин в хімії як однієї з форм наукових знань про природу; дати поняття про хімічні рівняння як підтвердження закону збереження маси речовин; почати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 17. Урок 20. .Хімічні рівняння.

Price  Free

Мета: поглибити і розширити знання учнів про хімічні реакції; продовжити формування поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції; формувати вміння і навичка складання рвнянь хімічної реакції, розставлення коефіцієнтів на основі закону збереження мас речовин.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (1)Part 18. Урок 21. Хімічні рівняння.

Price  Free

Мета: дати уявлення про класифікацію рівнянь реакцій за кількістю вихідних речовин і продуктів реакції; продовжити формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій; удосконалювати навички роботи з хімічним обладнанням і реактивами; відпрацьовувати вміння спостерігати.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (1)Part 19. Урок 22. Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття».

Price  Free

Мета: узагальнити і систематизувати знання про початкові хімічні поняття, хімічні формули, хімічні реакції, хімічні рівняння; підготувати учнів до тематичного оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття».

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 20. Урок 23. Контрольна робота.

Price  Free

Мета: визначити рівень засвоєння основних понять і законів; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 21. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу

Price  Free

Найважливіші поняття хімії

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)