Курс лекцій з історії України 7 клас


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Зазначено період створення та розвиток Києвської русі,формування державності та одноосібної влади,визначення та чітка хронологія князювання правителів.Роздробленість і занепад русі,формування та розквуіт Галицько- Волинського князівства.Осаточний занепад руських земель та розподіл українських земель між державами.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ


як відбувався процес формування території Київської Русі; хронологічні межі правління перших київських князів; характеризувати внутрішню та зовнішню політику київських князів; основні наслідки походів проти Візантії; звідки походить назва «Русь».

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)