Курс лекцій з історії України 7 клас


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.Зазначено період створення та розвиток Києвської русі,формування державності та одноосібної влади,визначення та чітка хронологія князювання правителів.Роздробленість і занепад русі,формування та розквуіт Галицько- Волинського князівства.Осаточний занепад руських земель та розподіл українських земель між державами.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)Course structure

Part 1. СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ


як відбувався процес формування території Київської Русі; хронологічні межі правління перших київських князів; характеризувати внутрішню та зовнішню політику київських князів; основні наслідки походів проти Візантії; звідки походить назва «Русь».

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)