ЗРАЗОК ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 11 КЛАСУ


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Випускникам 11 класу запропоновано повторити навчальний матеріал за курс старшої школита виконати: 12 тестових завдань і 4 завдання, які треба розв'язати та записати коротку відповідь. Кожне тестове завдання оцінюється 1 балом, а кожне з 4-х завдань відкритої форми - 2 балами.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)