ЗРАЗОК ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 11 КЛАСУ


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.Випускникам 11 класу запропоновано повторити навчальний матеріал за курс старшої школита виконати: 12 тестових завдань і 4 завдання, які треба розв'язати та записати коротку відповідь. Кожне тестове завдання оцінюється 1 балом, а кожне з 4-х завдань відкритої форми - 2 балами.

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (1)