7 клас. Геометрія. Тема "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості"


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 3

Мета курсу: продемонструвати історичний шлях розвитку геометрії. Поглибити та систематизувати відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута. Формувати вміння будувати суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі, застосовувати їх властивості під час розв’язування задач. Формувати в учнів здатність до застосування набутих знань у практичних життєвих ситуаціях. Даний дистанційний курс містить вступну лекцію та 5 навчальних лекцій,6 тренажерів, 4 тренувальні тести для самоперевірки та 2 підсумкові тести (теоретична та практична частини). Кожна лекція складається з теоретичного матеріалу, прикладів розв'язування задач різних рівнів складності, відеоматеріалів. Лекції також містять багато прикладних, логічних задач, історичних довідок та математичних цікавинок.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (6)