7 клас. Геометрія. Тема "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості"


Price  Free

Course without the support of teachers
Registered pupils: 3

Мета курсу: продемонструвати історичний шлях розвитку геометрії. Поглибити та систематизувати відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута. Формувати вміння будувати суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі, застосовувати їх властивості під час розв’язування задач. Формувати в учнів здатність до застосування набутих знань у практичних життєвих ситуаціях. Даний дистанційний курс містить вступну лекцію та 5 навчальних лекцій,6 тренажерів, 4 тренувальні тести для самоперевірки та 2 підсумкові тести (теоретична та практична частини). Кожна лекція складається з теоретичного матеріалу, прикладів розв'язування задач різних рівнів складності, відеоматеріалів. Лекції також містять багато прикладних, логічних задач, історичних довідок та математичних цікавинок.

Lection Lections of (6)
Task Tasks of (6)