Українська мова 4 клас. " Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення Урок №2 " Текст. Тема тексту. Мета. Заголовок. Типи текстів.Урок №3 " Будова тексту"Урок №4 " Речення. "


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.повторити знання про мову і мовлення;розширити знання про текст;закріпити знання про будову тексту; про речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією;

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (4)