Українська мова 4 клас. " Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення Урок №2 " Текст. Тема тексту. Мета. Заголовок. Типи текстів.Урок №3 " Будова тексту"Урок №4 " Речення. "


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.повторити знання про мову і мовлення;розширити знання про текст;закріпити знання про будову тексту; про речення, види речень за метою висловлювання та інтонацією;

Lection Lections of (4)
Task Tasks of (4)