Каталог курсів

Miscellaneous
Моделювання
Дацишина Олена Олександрівна
Безкоштовний

Вивчення поняття моделювання, алгоритму створення інформаційної моделі.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Безкоштовний

Мета курсу: продемонструвати історичний шлях розвитку геометрії. Поглибити та систематизувати відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута. Формувати вміння будувати суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі, застосовувати їх властивості під час розв’язування задач. Формувати в учнів здатність до застосування набутих знань у практичних життєвих ситуаціях. Даний дистанційний курс містить вступну лекцію та 5 навчальних лекцій,6 тренажерів, 4 тренувальні тести для самоперевірки та 2 підсумкові тести (теоретична та практична частини). Кожна лекція складається з теоретичного матеріалу, прикладів розв'язування задач різних рівнів складності, відеоматеріалів. Лекції також містять багато прикладних, логічних задач, історичних довідок та математичних цікавинок.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (6)

 

InformationTechnology
Основи програмування мовою Паскаль: Обробка лінейних масивів
Самусевич/Будіна Ірина/Наталія Олександрівна/Василівна
Безкоштовний

Тема : Основи програмування мовою Паскаль: Обробка лінейних масивів Кількість уроків: 5 Опис: Дистанційний курс з теми «Основи програмування мовою Паскаль. Обробка лінійних масивів» розроблений для учнів 8 – х класів та відповідає навчальній програмі «Інформатика» для 5–9 класів спрямованій на реалізацію мети і завдань інформаційно-технологічного компоненту освітньої галузі «Технологія». Дистанційний курс передбачає набуття теоретичних та практичних навичок при опрацюванні теми «Обробка лінійних масивів». Допоможе учням у визначені ефективних алгоритмів розв’язання завдань.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (60)

 

Miscellaneous
Теплові явища
Зуєва/Кугай Людмила/Наталія Олексіївна/Олександрівна
Безкоштовний

Тема: Теплові явища Кількість уроків : 5 Опис: Дистанційний курс передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок в дослідженні теплових явищ. Допоможе учням зрозуміти перебіг теплових процесів, сформує уміння розв’язувати якісні задачі, використовуючи умови перебігу теплових явищ.

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (5)

 

Miscellaneous
Атмосфера
Мякотіна Лариса Станіславівна
Безкоштовний

Цикл уроків за розділами географії 6 класу «Атмосфера» розроблено згідно чинної програми з географії та за підручником «Географія 6 клас»,Т.Г.Гільберга, Л.Б.Паламарчука (Київ, видавничий дім «Освіта», 2013р).Розділ «Атмосфера» вивчається в І та ІІ семестрах 6 класу. В ході вивчення тем розділу у дітей формуються уявлення про склад атмосфери, її значення для життя на Землі: діти оцінюють наслідки впливу господарської діяльності людини на атмосферу. Під час вивчення тем розділу учні вчаться проводити спостереження та фіксувати зміни погоди; пояснювати, що таке атмосферний тиск; називати суттєві ознаки поняття «повітряна маса»; визначати швидкість вітру; будувати розу вітрів; пояснювати як утворюються туман, хмари. Кожна лекція має тестові завдання на закріплення матеріалу, що викладався.Система знань та завдань мають на меті як набуття учнями навичок самоосвітніх знань, так і закріплення знань з географії.Матеріал є корисним для учнів середньої школи та стане у пригоді вчителям географії.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Табличний процесор
Черкес Наталія Борисівна
Безкоштовний
Частин: 6

Ми живемо в світі цифр і чисел, тому що все в нашому житті вимірюється і фіксується, підлягає рахунку, обрахунку і обліку. Щоб правильно розпоряджатися, контролювати час, а отже, і гроші, треба швидко і зручно вести різного роду обчислення, різних профілів і напрямів обрахунки, накопичувати чисельну і текстову інформацію, обробляти, співставляти дані, вести їх пошук і обмін. Програми обробки електронних таблиць широко застосовуються в наш час, так як без обчислень не обійтись в багатьох сферах нашого життя. Серед сучасних засобів обробки числових даних широко застосовується табличний редактор Microsoft Excel, який дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані і працювати зі списками в таблицях і на Web-сторінках.Поряд з такими задачами, як підготовка різних бланків, створення ділової графіки, Excel дозволяє вирішувати дуже складні проблеми, такі як обробка замовлень на підприємстві, планування виробництва, розрахунок податків, заробітної платні, облік кадрів і витрат, керування збутом і т.д.Область застосування Excel не обмежується сферою ділового життя. Потужні математичні та інженерні функції Excel дозволяють вирішувати багато задач природного і технічного плану, а взагалі виходять далеко за рамки вказаного.Мета цього предмету – прищепити початківцям навички користування електронними таблицями, вирішувати різні типи задач при допомозі Excel, застосовувати їх при підбитті облікових, фінансових підсумків, наочно демонструвати результат з допомогою діаграм.В результаті вивчення дисципліни необхідно: заповнювати робочі листи книги, створювати списки, вміти використовувати формули і функції для обчислень, по заданих даних вміти побудувати діаграму чи графік, проводити фільтрацію даних по заданих ознаках, створювати макроси, вміти автоматизувати на базі табличного процесора будь-яку підвласну його функціям задачу.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (0)

 

Сhemistry
Тема 5. Хімічний зв’язок і будова речовини
Гаврилина Виктория Викторовна
Безкоштовний

Електронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку. Електронні формули молекул речовин. Йонний зв’язок. Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

Lection number Лекцій (5)

 

BiologicalSciences
Одноклітинні організми
Жур Олена Анатоліївна
Безкоштовний

Шановні учні!Пропоную вашій увазі цикл дистанційних уроків з біології за темою: «Одноклітинні організми».При вивченні цієї теми ви ознайомитесь з будовою одноклітинних організмів,різноманітністю одноклітинних рослин , тварин та грибів та їх значенням в житті людини та для природи.Зміст кожного уроку1.Теорія з даної теми2.Навчальні відеоролики або презентація до уроку3.Тренажери4.Підсумкові тести5. Цікавинки та додатковий матеріал.Сподіваюсь,що даний матеріал буде корисним у підготовці до уроку,контрольної роботи або при підготовці до ЗНО.Бажаю успіхів у навчанні!

Lection number Лекцій (7)
Tasks number Завдань (6)

 

Miscellaneous
МНОГОКУТНИКИ ТА ЇХ ПЛОЩІ
Лучкова Алла Сергіївна
Безкоштовний

Дистанційний курс «Многокутники та їх площі» передбачає набуття учнями теоретичних знань та практичних навичок з даної теми. Містить теоретичний матеріал, презентації до кожного уроку, тренажери у вигляді прикладів розв’язування завдань та тести для контролю вивчення теми. Допомагає у підготовці до уроків та ДПА або дозволяє самостійне вивчення матеріалу, якщо учень пропустив його вивчення у школі. Розрахований на учнів 8 – 9 класів.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (11)

 

Miscellaneous
"Магнітне поле". Фізика 9 кл.
Бойко Анджела Артурівна
Шкільний курс
Частин: 7

Дистанційний навчальний курс створений для учнів 9 класів, які мають елементарні навички роботи в Інтернеті і елементарні знання про магнітні явища, отримані в процесі вивчення курсу "Природознавство". Даний курс відповідає чинній програмі з фізики для 9 класу середньої загальноосвітньої школи. Навчальний курс складається з семи частин. Курс містить теоретичну частину: лекційний матеріал з мультимедійною підтримкою та практичний матеріал. Завдання курсу:- розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу;- формування ключевих компетенцій: соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти; розвиток загальнонавчальних і спеціальних умінь (загальнопредметні компетенції); формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до явищ природи навколишнього середовища на основі знань про магнітні явища. Курс буде корисним учням, які навчаються вдома за індивідуальним планом навчання також для самостійного опанування даного матеріалу, в ході підготовки до ЗНО і вчителям фізики для підготовки до уроків.

Lection number Лекцій (24)
Tasks number Завдань (13)