Каталог курсів

Miscellaneous
Квантова фізика
Стиценкова Олена Вікторівна
Шкільний курс

Розглядаються теми "Явище фотоефекта", "Фотони", "Корпускулярно хвильовий дуалізм".Вводяться поняття: фотоефект, фотон, червона межа фотоефекту, запираюча напруга, корпускулярно хвильовий дуалізм.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (3)