Квантова фізика


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Розглядаються теми "Явище фотоефекта", "Фотони", "Корпускулярно хвильовий дуалізм".Вводяться поняття: фотоефект, фотон, червона межа фотоефекту, запираюча напруга, корпускулярно хвильовий дуалізм.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)