Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ".

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Випускникам 11 класу запропоновано повторити навчальний матеріал за курс старшої школита виконати: 12 тестових завдань і 4 завдання, які треба розв'язати та записати коротку відповідь. Кожне тестове завдання оцінюється 1 балом, а кожне з 4-х завдань відкритої форми - 2 балами.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (1)