Каталог курсів

Miscellaneous
Шкільний курс

Запропонований дистанційний курс з історії України для учнів 7 класу, з теми «Київська держава в кінці X – I половині XI ст.» відповідає основному напрямку розвитку загальної середньої освіти, стрижнем якої є розвивальна культуро творча домінанта виховання самодостатньої особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, використання набутих знань і вмінь для творчого розв’язання проблем, критичного мислення опрацювання різноманітної інформації, прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї держави.Сподіваємося, що курс допоможе Вам опанувати цю тему, розширити свої знання з історії України та покращити практичні навички. Заняття складаються з викладу теоретичного матеріалу, планів складання характеристик, усних вправ і завдань та підсумку. Кожен етап закінчується висновком, який треба запам’ятати, він знадобиться тобі на наступних заняттях. Намагайтеся самостійно читати і засвоювати теоретичний матеріал, виконувати практичні завдання і тільки потім перевіряти себе.Після заняття ви можете переглянути презентацію до нього з метою закріплення знань та перевірити отримані знання за допомогою тестів для самоконтролю.Глосарій – це словник термінів, які вивчаються в курсі.Курс створено відповідно до державного стандарту, відповідає передбаченим навчальною програмою темам курсу історії України 7 клас. Кожному занятті передує цільова орієнтація на те основне нове, про що можна дізнатися, опановуючи його зміст.Заняття містять найважливіший матеріал для повторення і узагальнення того, що відомо з попередніх класів. У курсі використовуються певні прийоми підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Так, широко використовуються схеми, таблиці, презентації.

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко
Жученко Валентина Василівна
Шкільний курс

Лекційний курс розрахований для учнів 11 класу та абітурієнтів з метою підготовки до написання контрольних і тестових завдань.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Навчальний проект
Лебідь Галина Сергіївна
Шкільний курс
Частин: 1

Навчальний проект як спосіб досягнення дидактичної мети через детальне розроблення значущої для учнів проблеми.

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Всесвіт і Сонячна система
Наумук Вікторія Вадимівна
Шкільний курс

Різні народи по-різному уявляли світ, що їх оточував.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Електромагнітні явища.
Шевченко Ірина Олексіївна
Шкільний курс

Знайомство учнів з явищами, які характеризують властивості магнітного та електричного полів, їх взаємозв'язок.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Курс знайомить із біографією та творчістю поетів різних країн (згідно програми)

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Simple Tenses
Лук'янова Ганна Євгенівна
Шкільний курс
Частин: 2

Using of Simple tenses in English

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Видатні постаті української літератури
Гавриленко Ірина Георгіївна
Шкільний курс
Частин: 1

Багато читачів більше дізнаються про людей, про яких чули не раз. Знання своєї історії допомагає зрозуміти, хто ми і чому стали саме такими. Без знання минулого немає сьогодення і майбутнього.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
Десяткові дроби
Воронюк Юлія Михайлівна
Шкільний курс
Частин: 1

ознайомлення учнів з десятковими дробами

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Натуральні числа та дії над ними
Воронюк Юлія Михайлівна
Шкільний курс
Частин: 4

ознайомлення учнів з поняттям натуральних чисел, навчити додавати, віднімати, множити та ділити натуральні числа

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (2)