Каталог курсів

Miscellaneous
Молекулярна фізика
Тронько Олексій Миколайович
Шкільний курс
Частин: 1

Молекулярно-кінетична теорія зародилася в ХІХ ст. у результаті спроб пояснити будову та властивості речовини на основі уявлень про те, що речовина складається з дрібних частинок — молекул, які безупинно рухаються і взаємодіють одна з одною. Особливих успіхів ця теорія досягла в поясненні властивостей газів. Молекулярно-кінетичною теорією називають учення, що пояснює будову і властивості тіл рухом і взаємодією частинок, з яких складаються тіла.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Aктивізувати лексичні одиниці з теми «Професії», які вивчалися раніше; ознайомити з новим лексичним матеріалом, практикувати використання нового матеріалу як в усному та і в писемному мовленні; сформувати навички роботи з об'явами (пошук необхідної інформації); продовжувати розвивати навички читання, пам'ять, увагу, чітку й правильну вимову. виховувати повагу до людей різних професій; розширювати соціокультурну компетенцію учнів, їх кругозір; допомогти зрозуміти важливість кожної професії.

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Модуль 2. Modern Communication Technologies In Our Life
Могільовська Ірина Іванівна
Шкільний курс

Aктивізувати лексичні одиниці з теми, які вивчалися раніше; ознайомити з новим лексичним матеріалом, практикувати використання нового матеріалу як в усному та і в писемному мовленні; сформувати навички роботи з пошуку необхідної інформації; продовжувати розвивати навички читання, пам'ять, увагу, чітку й правильну вимову; розширювати соціокультурну компетенцію учнів, їх кругозір.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Aктивізувати лексичні одиниці з теми, які вивчалися раніше; ознайомити з новим лексичним матеріалом, практикувати використання нового матеріалу як в усному та і в писемному мовленні; сформувати навички роботи з пошуку необхідної інформації; продовжувати розвивати навички читання, пам'ять, увагу, чітку й правильну вимову; розширювати соціокультурну компетенцію учнів, їх кругозір.

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Розвиток інформаційно-цифрової компетентності у професійній діяльності вчителів географії.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 3

Створення власного курсу

Lection number Лекцій (3)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Шкільний курс
Частин: 6

Ознайомлення слухачів з принципами дистанційного навчання, методами і технологіями, що використовуються в навчальному процесі. Набуття практичних навичок роботи з програмним забезпеченням навчального процесу в дистанційному навчанні. Розширення системи знань та підвищення компетенції педагогів в питаннях впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, в області створення дистанційних навчальних курсів та організації дистанційного навчання на ПОРТАЛІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ "Освіта Одещини".

Lection number Лекцій (21)
Tasks number Завдань (8)

 

Miscellaneous
Морфологія
Голуб Лариса Петрівна
Шкільний курс
Частин: 1

Морфологія – розділ граматики, в якому вивчають явища, що характеризують граматичну природу слова як граматичної одиниці мови. Це вчення про будову та граматичні класи слів (частини мови), граматичні категорії і систему словозміни їх. Морфологія має основну одиницю – слово, але в аспекті граматичної будови, особливостей змінювання і творення, вираження властивих слову граматичних значень

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Бази даних
Майко Руслана Сергіївна
Шкільний курс

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних.

Lection number Лекцій (2)
Tasks number Завдань (2)