ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ.


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.9 клас

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Тема 1. Урок 2. Французьке суспільство наприкінці XVIII століття. Доба Просвітництва. Причини та початок Французької революції. "Декларація прав людини і громадянина". Конституція 1791р.


Учні дізнаються про соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції; на основі зна­йомства з ідеями французьких просвітників обґрун­тують ідеологічні передумови революції; в учнів сформуються уміння аналізувати історичні документи, скла­дати таблиці, використовуючи матеріал підручника і додаткові джерела; ознайомляться з основними подіями першого періоду Великої французької революції; проаналізують зміст і зна­чення «Декларації прав людини і громадянина»; розгля­нуть основні пункти Конституції 1791 р.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)