ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ.


Classes: 
Only pupils of the school and these classes have access to the course.9 клас

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)Course structure

Part 1. Тема 1. Урок 2. Французьке суспільство наприкінці XVIII століття. Доба Просвітництва. Причини та початок Французької революції. "Декларація прав людини і громадянина". Конституція 1791р.


Учні дізнаються про соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції; на основі зна­йомства з ідеями французьких просвітників обґрун­тують ідеологічні передумови революції; в учнів сформуються уміння аналізувати історичні документи, скла­дати таблиці, використовуючи матеріал підручника і додаткові джерела; ознайомляться з основними подіями першого періоду Великої французької революції; проаналізують зміст і зна­чення «Декларації прав людини і громадянина»; розгля­нуть основні пункти Конституції 1791 р.

Lection Lections of (2)
Task Tasks of (0)