Основи алгоритмізації та програмування


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.курс підтримки ОАП для учнів 10-11 класу в інформаційно-технологічному профілі

Лекция Лекций (11)
Задание Заданий (2)Состав курса

Часть 1. Вступ до програмування


1.1. Основні етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера 1.2. Поняття інформаційної моделі1.3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи описування алгоритмів1.4. Базові структури алгоритмів1.5. Структурний підхід до побудови алгоритмів1.6. Поняття програми. Класифікація мов програмування1.7. Практична робота №11.8. Тематичне оцінювання №1

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 2. Розгалуження


Розділ 2 "Розгалуження"

Лекция Лекций (10)
Задание Заданий (0)Часть 3. Алгоритми з повтореннями


Циклічні програми

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Масиви, рядкові величини


Масиви, рядкові величини

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Записи, множини, покажчики


Записи, множини, покажчики

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)