Основи алгоритмізації та програмування


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.курс підтримки ОАП для учнів 10-11 класу в інформаційно-технологічному профілі

Lection Lections of (11)
Task Tasks of (2)Course structure

Part 1. Вступ до програмування


1.1. Основні етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера 1.2. Поняття інформаційної моделі1.3. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи описування алгоритмів1.4. Базові структури алгоритмів1.5. Структурний підхід до побудови алгоритмів1.6. Поняття програми. Класифікація мов програмування1.7. Практична робота №11.8. Тематичне оцінювання №1

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (0)Part 2. Розгалуження


Розділ 2 "Розгалуження"

Lection Lections of (10)
Task Tasks of (0)Part 3. Алгоритми з повтореннями


Циклічні програми

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 4. Масиви, рядкові величини


Масиви, рядкові величини

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)Part 5. Записи, множини, покажчики


Записи, множини, покажчики

Lection Lections of (0)
Task Tasks of (0)