Українська мова 2 клас " Подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами"


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.засвоєння знань про подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами, закріпити правило переносу слів з даною орфограмою.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)