Українська мова 2 клас " Подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами"


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.засвоєння знань про подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами, закріпити правило переносу слів з даною орфограмою.

Lection Lections of (1)
Task Tasks of (1)