Культура України наприкінці XVIII — на початку XІX ст.


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 1

Курс дає уявлення про розвиток української культкри наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (2)