Культура України наприкінці XVIII — на початку XІX ст.


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 1

Курс дає уявлення про розвиток української культкри наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)