Правильні многокутники


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 1

Наша мета: зрозуміти поняттня про правильні многокутники і навчитися їх розв’язувати.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (3)Состав курса

Часть 1. Урок 1. Означення правильного многокутника. Існування вписаного й описаного кіл.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Формування поняття правильного многокутника, центра і центрального кута правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати вивчений материал до розв’язування задач.Розвивати логічне мислення, виховувати зацікавленність до предмета геометрії.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Часть 2. Урок 2. Формули радіусів вписаного й описаного кіл правильних многокутників.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Виведення формул для радіусів вписаних і описаних кіл правильного многокутника.Формування вмінь застосовувати виведені формули до розв’язування задач.Розвивати логичне мислення, виховувати уважність, інтерес до математики.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 3. Урок 3. Побудова правильних многокутників.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Продовжувати роботу над формуванням в учнів умінь відтворювати зміст навчального матеріалу, вивченого на попередніх уроках (означення правильних многокутників,теореми про вписане й описане кола правильного многокутника,теореми про радіуси вписаного й описаного кіл правильного многокутника та формул,що встановлюють залежність між стороною,площею та радіусами вписаного й описаного кіл правильнго многокутника).

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 4. Урок 4. Довжина кола й дуги кола.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Сформувати в учнів уявлення про довжину кола; розглянути теорему про відношення довжини кола до його діаметра та ідею її доведення; працювати над засвоєнням учнями формули для обчислення довжини кола радіуса R,а також формули для обчислення довжини дуги кола радіуса R ,що відповідає центральному куту з градусною мірою .Сформувати первинні вміння відтворювати виведені формули та зміст теореми, записувати їх відповідно до умов практичних задач,а також розв’язувати задачі на обчислення із використанням цих фрмул.Розвивати уяву, пам’ять;виховувати відповідальність,культуру математичних записів.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 5. Урок 5. Площа круга та його частин.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мета - виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента.Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач.Тип уроку:засвоєння знань,формування вмінь та навичок.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 6. Тематична контрольна робота.

Стоимость (грн.):  Бесплатный

Мета уроку - перевірити рівень засвоєння учнями знань змісту основних понять теми ,якість сформованих умінь розвя’зувати задачі на використання формул для знаходження кутів правильних многокутників, їх сторін за радіусом вписаного й описаного кола,а також на побудову правильних многокутників

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)