Правильні многокутники


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 1

Наша мета: зрозуміти поняттня про правильні многокутники і навчитися їх розв’язувати.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (3)Склад курсу

Частина 1. Урок 1. Означення правильного многокутника. Існування вписаного й описаного кіл.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Формування поняття правильного многокутника, центра і центрального кута правильного многокутника. Формування вмінь застосовувати вивчений материал до розв’язування задач.Розвивати логічне мислення, виховувати зацікавленність до предмета геометрії.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Урок 2. Формули радіусів вписаного й описаного кіл правильних многокутників.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Виведення формул для радіусів вписаних і описаних кіл правильного многокутника.Формування вмінь застосовувати виведені формули до розв’язування задач.Розвивати логичне мислення, виховувати уважність, інтерес до математики.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Урок 3. Побудова правильних многокутників.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Продовжувати роботу над формуванням в учнів умінь відтворювати зміст навчального матеріалу, вивченого на попередніх уроках (означення правильних многокутників,теореми про вписане й описане кола правильного многокутника,теореми про радіуси вписаного й описаного кіл правильного многокутника та формул,що встановлюють залежність між стороною,площею та радіусами вписаного й описаного кіл правильнго многокутника).

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Урок 4. Довжина кола й дуги кола.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Сформувати в учнів уявлення про довжину кола; розглянути теорему про відношення довжини кола до його діаметра та ідею її доведення; працювати над засвоєнням учнями формули для обчислення довжини кола радіуса R,а також формули для обчислення довжини дуги кола радіуса R ,що відповідає центральному куту з градусною мірою .Сформувати первинні вміння відтворювати виведені формули та зміст теореми, записувати їх відповідно до умов практичних задач,а також розв’язувати задачі на обчислення із використанням цих фрмул.Розвивати уяву, пам’ять;виховувати відповідальність,культуру математичних записів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Урок 5. Площа круга та його частин.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета - виведення формули для знаходження площі круга, кругового сектора, кругового сегмента.Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач.Тип уроку:засвоєння знань,формування вмінь та навичок.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Тематична контрольна робота.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Мета уроку - перевірити рівень засвоєння учнями знань змісту основних понять теми ,якість сформованих умінь розвя’зувати задачі на використання формул для знаходження кутів правильних многокутників, їх сторін за радіусом вписаного й описаного кола,а також на побудову правильних многокутників

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)