Графіка у мові об'єктно-орінтованого програмування (Visual Basic)


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розглядаються методи для креслення графічних примітивів. Розв'язання завдань на побудову графічних зображень, побудова графіків функцій.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (1)Состав курса

Часть 1. Графічні об'єкти в VB


Елементи графічного управління.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)