Графіка у мові об'єктно-орінтованого програмування (Visual Basic)


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Розглядаються методи для креслення графічних примітивів. Розв'язання завдань на побудову графічних зображень, побудова графіків функцій.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Графічні об'єкти в VB


Елементи графічного управління.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)