10 клас Життєвий шлях і творча спадщина І.Я.Франка. Частина І


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.життєва біографія митця, багатогранність творчості, ідейно-тематичний і художній аналіз збірок

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (5)