10 клас Життєвий шлях і творча спадщина І.Я.Франка. Частина І


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course.життєва біографія митця, багатогранність творчості, ідейно-тематичний і художній аналіз збірок

Lection Lections of (5)
Task Tasks of (5)