Географія материків та океанів, 7 клас


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу."Географія материків та океанів" - навчальний предмет, який розкриваяє знання про цілісність і диференціацію природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів. Цей курс дає можливість простежити прояв географічниїх закономірностей як на глобальному, так і регіональному рівнях; просторову неоднорідність Землі та особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах.

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (6)Состав курса

Часть 1. Розділ 2. Материки. Тема 1. Африка


Основну увагу зосереджено на особливостях георафічного положення Африки та як наслідок цього- специфічним рисах природи материка, господарської діяльності населення та екологічним проблемам материка.

Лекция Лекций (7)
Задание Заданий (6)