Географія материків та океанів, 7 клас


Classes: 

Only pupils of the school and these classes have access to the course."Географія материків та океанів" - навчальний предмет, який розкриваяє знання про цілісність і диференціацію природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів. Цей курс дає можливість простежити прояв географічниїх закономірностей як на глобальному, так і регіональному рівнях; просторову неоднорідність Землі та особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (6)Course structure

Part 1. Розділ 2. Материки. Тема 1. Африка


Основну увагу зосереджено на особливостях георафічного положення Африки та як наслідок цього- специфічним рисах природи материка, господарської діяльності населення та екологічним проблемам материка.

Lection Lections of (7)
Task Tasks of (6)