Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 9

Поняття дільників і кратних, простих і складених чисел, ознак подільності, алгоритмів розкладання на прості множники, алгоритмів знаходження НСД і НСК. Автор Данилова Валентина Іванівна

Лекция Лекций (5)
Задание Заданий (2)