Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 9

Поняття дільників і кратних, простих і складених чисел, ознак подільності, алгоритмів розкладання на прості множники, алгоритмів знаходження НСД і НСК. Автор Данилова Валентина Іванівна

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)