Блок по темі "Прикметник" в 2 класі


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розглянуті питання про частину мови - прикметник, подані завдання на закріплення та перевірку пракитичних вмінь та навичок по даній темі.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)